Calendar

Úno
1
Mluvit je výhradním právem žactva aneb o zlínském školství v Muzeum jihovýchodní Moravy
Úno 1 @ 9:00 – Dub 14 @ 17:00

Výstava je věnována pokusnému školství obecně a především pak tomu zlínskému. Odbornou textovou část doplní dobové fotografie a předměty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy, technické modely z baťovského Studijního ústavu, preparáty a modely z Mendelovy univerzity v Brně, dobové učebnice a výukové obrazy.

Vernisáž výstavy proběhla: 31. 1. v 17:00 hod.

Výstava je k vidění v 5. podlaží budovy 14.

Úno
15
Všechny cesty vedou do Obchodního domu Baťa v Muzeum jihovýchodní Moravy
Úno 15 @ 8:00 – Čvn 2 @ 16:30

Panelová výstava věnovaná významné budově zlínské historie vycházející z fotografií výkladních skříní i interiérů v různých obdobích. Výstava je připomínkou 125. výročí založení firmy Baťa.

Vernisáž výstavy se konala 14. 2. v 17:00 hodin.

Výstava je k vidění v 1. podlaží budovy 14.

(ve dnech 5.–17. 3. tuto výstavu nahradí výstava jiná – Vzpomínání bez vzdychání – která připomene nedožité 88. narozeniny dr. Pavlištíka)

Bře
1
Trať Otrokovice–Zlín–Vizovice v Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Bře 1 @ 9:00 – Dub 30 @ 17:00

Výstavka dokumentů z fondu knihovny k 120. výročí fungování železnice mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Výstavku uvidíte ve 4. podlaží budovy 15, ve vitrínách. Z historie:

Koncese na výstavbu trati Otrokovice – Vizovice byla podepsána 24. září 1898 a po dokončení výstavby byl veřejný provoz této lokálky zahájen již 8. října 1899. Provoz na trati zajišťovala na účet vlastníka společnost KFNB. Po zestátnění KFNB v roce 1907 zajišťovala provoz společnost c. k. Rakouské státní dráhy (kkStB) a po roce 1918 pak Československé státní dráhy. Lokálka však byla stále v soukromých rukou. Majoritní podíl akcií této trati získal koncern Baťa a 1. srpna 1931 byla přejmenována na společnost s názvem Otrokovicko-zlínsko-vizovická dráha (OZVD).

Dne 21. května 1937 získala OZVD koncesi na výstavbu prodloužení této trati z Vizovic do Horní Lidče. Stavba prodloužení byla ihned zahájena, ale vzápětí přerušena vypuknutím 2. světové války. Po skončení války byla výstavba nové trati obnovena, ale 17. února 1951 však Ministerstvo dopravy nedokončenou stavbu definitivně zastavilo.[2] Po části tehdy nerealizované trati vede dnes cyklostezka.

Po roce 2000 se záměr na prodloužení trati, tentokrát do Valašské Polanky, objevil v krajem objednané studii Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji (2004) i v návrhu zásad územního rozvoje Zlínského kraje (2008), avšak obce v připomínkovém řízení vyjadřovaly i obavy a nesouhlas. Podle navrhovaného řešení má nová železniční trať Vizovice – Valašská Polanka v maximální míře využít drážní těleso v úseku VizovicePozděchov vybudované v letech 1934 – 1951.

Od roku 2013 jezdí na trati nové soupravy typu RegioShark.

V roce 2015 schválilo ministerstvo dopravy projekt elektrizace celé trati a její zdvojkolejnění v úseku mezi stanicemi Otrokovice a Zlín střed. Práce by po vypracování projektu měly započít v roce 2019. Po jejich realizaci by se měl provoz na trati zvýšit na jeden osobní vlak každých 15 minut a jízdní doba mezi Otrokovicemi a Zlínem by se měla snížit na 12 minut, čehož bude dosáhnuto mj. i zrušením zastávek Zlín-U mlýna a Zlín-Louky, jejichž obsluhu bude zajišťovat MHD.